Axudas do Igape Galicia Rural Emprende

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape de creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais.

O obxectivo principal destas axudas é contribuír á diversificación económica, crecemento do emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais. O resultado que se pretende é a creación e o desenvolvemento de pequenas empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais e a creación de emprego.

O obxectivo do proxecto é a creación dunha nova liña de actividade na empresa, dedicada á edición, desenvolvemento e comercialización de videoxogos, O inicio desta nova actividade estará ligado á creación e comercialización dun videoxogo baseado no uso da técnicas de realidade virtual e aumentada e encadrado na categoría dos denominados Serious Games, que supoñerá un innovador produto para o entretemento e estimulación de persoas con discapacidade intelectual.